Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@mikadothemes.com wilmer2@mikadothemes.com
Soubor činností

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost v oblasti dopravních staveb
Inženýrská činnost v oblasti silniční zeleně
Geodetické služby
Soubor činností

Stavební činnost

Dopravní značení
Dopravní stavby
Údržba zeleně
Návrhy a realizace pozemních staveb a interierů
Oblastní činnost

Inženýrská činnost v oblasti dopravních staveb

a

Mapování a pasportizace stavebních objektů

Nabízíme kompletní pasportizace stavebních objektů, zaměření staveb a vyhotovení.

a

TDI – technický dozor investora

Systematický dohled na stavbě je úkolem technického dozoru investora.

a

Prohlídky a pasport komunikací

Základní evidencí komunikací ve městě či obci je pasport místních komunikací.

a

Projekční činnost

Zajišťujeme komplexní vypracování projektové dokumentace.

a

Evidence nemovitého majetku

Evidence nemovitostí je účinným nástrojem pro práci s daty v registru nemovitostí.

D35 (kopie)
vzor (kopie)
dozor
Oblastní činnost

Inženýrská činnost v oblasti silniční zeleně

a

Pasportizace zeleně

Pasport zeleně je základním typem inventarizace ploch a prvků ve veřejně přístupné zeleni měst a obcí.

a

Evidence a hodnocení zeleně

Účelem územní studie je evidence, hodnocení a návrh obnovy a tvorby sídelní zeleně s cílem zajistit zlepšení kvality prostředí.

a

Dendrologické posudky

Výstupem odborného dendrologického posudku je posouzení zdravotního stavu a biomechanické stability konkrétního stromu.

a

Zajištění rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les

Zajištění žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

vzor (kopie)
kaceni
kaceni2
Oblastní činnost

Geodetické služby

a

3D mapování terénu pomocí mobilního laserového systému LYNX

Revoluční způsob mapování terénu pomocí mobilního laserového systému LYNX.

a

GIS – správa geografického informačního systému

_F3K0429
3D-model
snimek
Oblastní činnost

Dopravní značení

a

Svislé dopravní značení

V oblasti dopravního značení zajišťujeme realizaci všech typů jak dočasného, tak trvalého značení.

a

Vodorovné dopravní značení

Vodorovné dopravní značení zajistíme jak trvalé nebo přechodné, popř. obnovíme již existující.

a

Bezpečnostní prvky

Dodáme Vám veškeré dopravní značky, bezpečnostní prvky i s jejich osazením.

a

Zabezpečovací signalizační přívěs

Zabezpečovací signalizační přívěs slouží k označování pracovního místa na silnicích a pro převoz dopravních značek, podstavců nebo nářadí.

znaceni2
znaceni3
znaceni4
Oblastní činnost

Dopravní stavby

a

Výstavba a opravy oplocení proti zvěři

Drátěné ploty, drátěné ploty s podhrabovými deskami, ploty ze svařovaných panelů, plotové zábrany proti zvěři.

a

Oprava svodidel

Opravy svodidel po havárii nebo po různých živelných událostech atd.

a

Čištění a údržba odvodňovacích systémů komunikací

Provádíme čištění a údržbu odvodňovacích systémů komunikací.

a

Odstraňování škodních událostí a závad

Provádíme odstraňování škodních událostí a závad.

a

Opevňování ploch lomovým kamenem

Provádíme opevňování ploch lomovým kamenem.

stavby3
stavby1
stavby2
Oblastní činnost

Údržba zeleně

a

Chemické odstraňování nežádoucí zeleně

Odstranění nežádoucí zeleně, kořenů, hrubé terénní úpravy nebo také chemické odplevelení půdy.

a

Kácení, bezpečnostní a výchovné řezy dřevin

Provádíme řezy stromů, kácení stromů, bezpečnostní vazby, výsadba stromů atd.

a

Likvidace polomů

Rizikové kácení stromů od vrchu, běžné kácení, likvidaci polomů.

a

Výsadba a povýsadbová péče zeleně

Provádíme výsadbu a následnou péči veškerých druhů dřevin.

zelen2
zelen1
zelen3
Rekonstrukce
Videosekvence

REKONSTRUKCE DOMU VIÑAS

Videosekvence celkové rekonstrukce domu VIÑAS, kterou jsme realizovali včetně projektové dokumentace, stavební činnosti, technického a stavebního dozoru, interiéru a kolaudace. www.vinas.eu
spotting
spotting

Společnost:

logo

SVETLIK design s.r.o.

Londýnská 254/7
120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČ: 63491869
DIČ: CZ63491869

Divize Morava:

SVETLIK design s. r. o.
Slušovská 9
763 12 Vizovice
Tel: +420736414181
email: info@svetlik-design.cz

Oblast působnosti:

dotted-morava

Copyright © 2019 SVETLiK design    Designed by antoninulman.cz